Management Kontaktcenter Våra tjänster Media Om oss Kontakt
ROSA-metoden Projektmodell Våra uppdragsgivare

Vi har en beprövad projektmodell för införande av kontaktcenter.

Modellen har växt fram successivt i dialog med våra kunder och vi har nu ett verktyg som effektivt stöder det förändringsarbete som ett införande av kontaktcenter innebär. Modellen är användbar i alla verksamheter och oavsett storlek på organisation.

Viktiga komponenter i modellen är jämförbara data och schabloner från kartläggningsresultat, mallar för styrdokument, organisationsmodeller och exempel på processer i befintliga kontaktcentra.

Copyright 2010 Your Company