Management Kontaktcenter Våra tjänster Media Om oss Kontakt
ROSA-metoden Projektmodell Våra uppdragsgivare

Våra tjänster kring utveckling av medborgarservicen

Vi kan erbjuda stöd i arbetet med att etablera och utveckla kontaktcenter i alla förekommande faser. Det kan vara i form av seminarier, förstudier, projektledning, expertstöd till ledningen, ärendekartläggning med analys och utveckling av processer i kontaktcenter.  Vi kan också hjälpa till med kompetensprofiler, rekrytering och utbildning av personal i kontaktcenter.

Copyright 2010 Your Company